Povjerljivost podataka

PAP-PROMET d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima posjetitelja naše web stranice, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira posjetitelje o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje posjetiteljima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke PAP-PROMET d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Osobni podaci kupaca pohranjeni u informacijskom sustavu tvrtke PAP-PROMET d.o.o. čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima tvrtke PAP-PROMET d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.
Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne.

PAP-PROMET d.o.o. jamči da osobni podaci korisnika neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Slanjem kontakt obrasca potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da PAP-PROMET d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. PAP-PROMET d.o.o. je u skladu s GDPR uredbom definirao Pravilnik zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te pripremio ostalu dokumentaciju i procedure vezano za ispunjavanje GDPR uredbe (npr. aktivnosti i evidencije izvršitelja obrade, procjena učinka na obradu podataka, obrasci za ostvarivanje prava ispitanika, obrazac za obavijest klijenta ako je došlo do curenja podataka, obrazac za izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka, kontrole i mjere zaštite osobnih podataka, izjava o marketinškoj obradi osobnih podataka, procedure vezane za edukaciju i izvješćivanje te izjave djelatnika o povjerljivosti u radu s podacima) te je sve bitne elemente uključio u Uvjete korištenja koji se smatraju ugovorom između korisnika i tvrtke PAP-PROMET d.o.o. sklopljenim u elektroničkom obliku kroz prihvaćanje Uvjeta korištenja tijekom procesa registracije.