Slika 1: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge

Specijalna veziva i dodaci olakšavaju ugradnju estriha te omogućuju polaganje završnih obloga u kraćem vremenu.

Posljednjih nekoliko desetljeća obilježila je ubrzana gradnja poslovnih i stambenih zgrada ili, pak, adaptacije postojećih, dok su rokovi za izvedbu radova i postavu završnih podnih obloga, koje su sve više ili manje osjetljive na previsok ostatak vlage ili na pojavu pukotina i njihovo prenošenje na završnu podnu oblogu, sve kraći. Na koncu, rezultat takve ubrzane gradnje i/ili nekorištenje specijalnih dodataka ili hidrauličkih veziva i/ili njihova neadekvatna primjena često su uzrok reklamacija.

Slika 2: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Odvajanje keramičke pločice zbog mrvljenja estriha i pukotine u estrihu.

Pravila za ugradnju podnih obloga

U uvjetima gradnje gdje se zahtijevaju kratki rokovi polagači završnih podnih obloga pod velikim su pritiskom zbog (pre)malo vremena za pripremu podloge i postavu završne obloge te nedovoljno suhog estriha. Poštivanje rokova često prisiljava podopolagače da počnu s polaganjem obloga osjetljivih na previsok ostatak vlage u estrihu (parket, guma, linoleum, PVC i sl.) prije vremena. Prema uvriježenim pravilima struke najviša dozvoljena vlaga u podlozi kod polaganja završnih elastičnih podnih obloga i parketa ograničena je na 2 %, odnosno na 1,8 % kod podloga s podnim grijanjem.

Da bi se zadovoljili tako strogo propisani uvjeti za ugradnju obloga osjetljivih na previsok ostatak zaostale vlage u estrihu, došlo je do razvoja novih vrsta veziva i kemijskih dodataka koji omogućuju izvođenje estriha spremnih za oblaganje bilo koje vrste podne obloge u vrlo kratkom vremenu. Danas na tržištu postoji niz proizvođača specijalnih hidrauličkih veziva i dodataka koji olakšavaju ugradnju estriha te omogućuju nadogradnju završnim oblogama u kratkom roku.

Slika 3: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Oštećenja u estrihu u području instalacijskih prodora.

Što je estrih?

Estrih je građevinski element čija je glavna uloga osigurati odgovarajuću osnovu za ugradnju završne obloge. Krajnjem korisniku nije vidljiv, skriven je završnom oblogom, pa mu se posvećuje vrlo malo pažnje. Za trajnost, funkcionalnost i lijep izgled završne obloge pravilna ugradnja estriha od ključnog je značaja s obzirom na to da se sve nepravilnosti pri ugradnji estriha prenose na završnu oblogu. Detaljne odredbe o estrihu nalaze se u normi EN 13813, Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) – Svojstva i zahtjevi, koja je objavljena 1. ožujka 2003. godine.

Problemi pri ugradnji estriha

Najčešći problemi na koje nailazimo pri ugradnji i njezi estriha su nepravilna receptura mješavine – neadekvatan izbor i granulacija agregata, neadekvatan izbor i količina cementa, neadekvatna količina dodane vode u mješavini i sl.; razlike u debljini estriha – smanjena na mjestima instalacijskih vodova, nedovoljna zbijenost, nedostatak rubnih razdjelnih traka; nepravilna izvedba dilatacija – izvođenje dilatacija na pogrešnim mjestima ili neizvođenje dilatacija uopće, neravnina estriha, previše zaglađena površina koja ne dozvoljava pravilno sazrijevanje i sušenje estriha te nepravilna njega (vlaženje površine estriha).

Posljedice su nedovoljna čvrstoća estriha koja se proteže kroz cijeli njegov presjek. Osim toga, moguća je pojava skramice te površinsko odvajanje (ljuštenje) estriha zbog neodgovarajuće recepture mješavine te nedovoljne zbijenosti estriha.

Slika 4: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Ugradnja brzosušećeg estriha TOPCEM.

Česte su pojave nekontroliranog pucanja estriha zbog prebrzog skupljanja, pojave pukotina zbog nedostatka rubnih dilatacijskih traka ili prevelikih dilatacijskih polja, pukotine ili lom u estrihu zbog manje debljine (iznad vodovodnih instalacija), uzdizanje i posljedično pucanje estriha na mjestima kontakta dilatacijskih polja zbog nepravilne njege ili dugotrajnog sušenja koje je bilo potrebno zbog pogrešnog izbora mješavine ili previše zaglađena površina nastala zbog neadekvatne ugradnje.

 

Osim navedenih uzroka postoje i tzv. vanjski čimbenici kao što su lokacija izvedbe (unutra ili vani), mikroklimatski uvjeti (temperatura, relativna vlažnost zraka, sunce, vjetar), način izvođenja estriha (vezni, na razdjelnom sloju ili plivajući estrih na zvučnoj izolaciji), kašnjenje u osnovnim građevinskim radovima te kratki rokovi izvedbe za polaganje završnih podnih obloga. To su česti razlozi njihove ugradnje na nesazrele estrihe s previsokom zaostalom vlagom te ugradnja na estrihe s
podnim grijanjem u kojima je provedeno kontrolno ispitivanje (protokol o puštanju podnog grijanja u rad) na ubrzan način ili uopće nije provedeno.

Brzovezujući i brzosušeći cementni estrisi

Pouzdanu ugradnju i nadogradnju cementnih estriha završnim oblogama omogućuju nam posebna veziva ili industrijske (gotove) mješavine te kemijski dodaci u tekućem ili praškastom obliku. Specijalna veziva kao što su TOPCEM i MAPECEM ili gotove mješavine za izradu estriha TOPCEM PRONTO i MAPECEM PRONTO omogućuju nadogradnju u samo nekoliko dana.

MAPECEM je brzovezujuće i brzosušeće vezivo za izradu estriha kojemu se pri ugradnji dodaje agregat veličine 0 – 4 mm i 4 – 8 mm te voda. Pogodan je za brze popravke nakon kojih prostor mora biti vrlo brzo ponovno u uporabi. MAPECEM PRONTO je industrijska gotova suha mješavina kojoj se dodaje samo voda.

Slika 5: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Estrih s dodatkom MAPESCREED HF GELA dostiže visoku (početnu) čvrstoću.

Osim u situacijama u kojima se prostor u kojem se izvode radovi u kratkom roku mora vratiti u uporabu, posebno je pogodan za prostore u kojima zbog njihove veličine nema mjesta za skladištenje agregata te za manje površine gdje posebna dobava agregata ne predstavlja značajne uštede. Prednost ove vrste gotove mješavine za izradu estriha je u tome što je njen agregat suh te pravilne granulometrije koja nam uz posebno odabranu vrstu cementa omogućuje potpunu kontrolu pri doziranju potrebne količine vode za miješanje te laganu ugradnju.

Postavljanje keramičkih pločica i prirodnog kamena u slučaju korištenja MAPECEM-a ili MAPECEM-a PRONTO moguće je nakon samo 3 sata, dok je polaganje parketa, tekstilnih i elastičnih podnih obloga moguće nakon 24 sata (pri 23°C i 50 % relativne vlage zraka).

TOPCEM je brzosušeće vezivo kojemu se pri ugradnji dodaje agregat veličine 0 – 4 mm i 4 – 8 mm te voda. TOPCEM PRONTO je gotova industrijska mješavina kojoj se pri ugradnji dodaje samo voda. Primjeren je za posebne izvedbe u kojima zbog pomanjkanja prostora nije moguće skladištiti agregat te za manje površine gdje posebna dobava agregata ne predstavlja značajne uštede.

U slučaju ugradnje TOPCEM-a ili TOPCEM-a PRONTO polaganje keramičkih pločica moguće je nakon samo 24 sata, a prirodnog kamena nakon 2 dana. Ugradnja parketa, tekstilnih i elastičnih podnih obloga moguća je nakon 4 dana. S obzirom na to da kod ugradnje tradicionalnog cementnog estriha proces sazrijevanja i sušenja traje minimalno 28 dana (pri normalnim uvjetima i debljini plivajućeg estriha 4 – 5 cm), jasno je da su MAPECEM (PRONTO) i TOPCEM (PRONTO) pravi izbor za izvedbu estriha kada su rokovi kratki.

Dodaci za poboljšanje svojstava cementnih estriha

Za poboljšanje svojstava tradicionalnog estriha Mapei nudi širok izbor kemijskih dodataka iz Mapescreed linije proizvoda. S kemijskim dodacima omogućuje se (znatno) smanjenje potrebne količine vode za izradu mješavine koja je jednake konzistencije kao u slučaju izvedbe tradicionalnog estriha s puno većom količinom vode. Osim navedenog, takva mješavina lakše prolazi kroz pumpu, brže i lakše se ugrađuje, čime se ostvaruje i bolja zbijenost estriha.

Slika 6: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Prikaz sustava za brzo izvođenje novog poda s razdvajajućim slojem na postojeću oblogu od keramičkih pločica.

Zahvaljujući manjoj količini vode, smanjuje se higrometrijsko skupljanje te poroznost estriha, a time i posljedično upijanje vlage. Istodobno postižemo brži prirast i poboljšanje konačnih mehaničkih svojstava estriha (tlačne i savojne čvrstoće). Mapescreed dodaci primjereni su za sve vrste estriha (vezni ili plivajući) kao i za estrih s podnim grijanjem jer poboljšavaju toplinsku provodljivost i skraćuju potrebno vrijeme prije probnog puštanja podnog grijanja u pogon.

Mapescreed linija proizvoda

MAPESCREED HF GEL je dodatak u gelu s polimernim vlaknima. Pored gore navedenih karakteristika odlikuje ga poseban vodoodbojan učinak, što znači da je utjecaj vanjskih čimbenika pri sazrijevanju smanjen. Na taj se način sprečava utjecaj relativne vlage iz zraka na estrih koja u prostoriji raste nakon njegove ugradnje ili koja može utjecati na njega iz svježe ož- bukanih ili obojenih zidova.

Uz primjenu dodatka MAPESCREED HF GEL znatno se povećava mehanička čvrstoća estriha u prvim danima sazrijevanja. Estrisi s ovim dodatkom mogu se izvoditi bez armature te na vanjskim prostorima (s obzirom na to da omogućuju visoku otpornost na cikluse
smrzavanja i odmrzavanja).

MAPESCREED 720 je tekući polimerni dodatak koji skraćuje sušenje estriha na pola (zaostala vlaga 2 %). Idealan je za ugradnju estriha kod kratkih rokova izvedbe te pri niskim temperaturama kod ugradnje obloga osjetljivih na vlagu.

MAPESCREED 710 je tekući dodatak koji skraćuje vrijeme sušenja estriha te omogućuje ugradnju keramičkih pločica nakon 15 dana od ugradnje estriha. Također je pogodan za izradu estriha koji se nadograđuju elastičnim podnim oblogama s kratkim rokovima izvedbe te velikim intenzitetom prometa.

MAPESCREED 704 je dodatak za poboljšanje toplinske provodljivosti estriha, što ga čini izuzetno pogodnim za ugradnju estriha s podnim grijanjem. Dodaci iz linije Mapescreed doziraju se od 0,5 do 1,5 % na težinu cementa.

Slika 7: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
MAPEFIBRE ST30 strukturna polimerna vlakna za poboljšanje savojne čvrstoće.

Strukturna polimerna vlakna

Za poboljšanje savojne čvrstoće estriha i duktilnosti, što omogućuje bolju kontrolu nad pojavom pukotina uslijed hidratacijskog skupljanja, u mješavinu se mogu dodati strukturna polimerna vlakna MAPEFIBRE ST30 (duljine 30 mm). Vlakna MAPEFIBRE ST30 upotrebljavaju se umjesto čelične armaturne mreže, a njihova prednost je što su jednakomjerno raspoređena po cijelom presjeku i orijentirana u različitim smjerovima, čime poboljšavaju čvrstoću estriha u sva tri smjera. Ugradnja je jednostavnija jer nije potrebno ručno namještanje armature. U zemljovlažnu mješavinu dodaje se 1 – 3 kg/m3 vlakna.

Slika 8: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Ojačavanje estriha armaturom na radnim dilatacijama.

Pravilna ugradnja

Osim pravilne recepture mješavine pažnju treba posvetiti i pravilnoj ugradnji estriha. Kod pripreme mješavine posebnu pozornost moramo pridati vrsti i granulometriji agregata koji dodajemo (mora biti po pravilnoj granulometrijskoj krivulji), a njegova vlažnost mora biti u proporcionalnoj vezi s količinom vode koju dodajemo u mješavinu (u Tehničkom listu je deklarirana količina vode za suhi agregat). Preporučeni sastav agregata je otprilike 70 % frakcije 0 – 4 mm i 30 % frakcije 4 – 8 mm. Prilikom ugradnje moramo paziti da je estrih dovoljne debljine, što ovisi o vrsti estriha (vezni ili plivajući) te o zahtijevanoj debljini ovisno o predviđenom opterećenju.

Za izradu veznog estriha najprije je potrebno izraditi i ugraditi vezni sloj (tzv. vezna kaša), u težinskom omjeru lateks za poboljšanje prionjivosti PLANICRETE : voda : vezivo (cement/TOPCEM/MAPECEM) = 1 : 1 : 3. Pri većim opterećenjima (npr. industrijski podovi) vezni sloj treba izvesti epoksidnim ljepilom EPORIP. U tom slučaju pazimo da je iznad instalacijskih vodova estrih minimalne debljine 2 cm ojačan pocinčanom mrežom.

Na obodima svih horizontalnih i vertikalnih spojeva potrebno je ugraditi razdjelnu elastifi ciranu traku kako bismo omogućili slobodan rad estriha te spriječili prijenos zvuka. Jako je važno da površinu estriha ne zatvorimo previše jer time otežavamo isparavanje vode. Na kraju je potrebno izvesti i dilatacijska polja, čija veličina ovisi o recepturi mješavine, mjestu izvođenja (unutra ili vani), omjeru duže i kraće stranice te o veličini prostora.

Slika 9: Važnost estriha za dugotrajnu kvalitetu završne obloge
Primjer izvedbe novog poda sustavom za zvučnu izolaciju Mapesilent i podnim grijanjem.

Prvih dana njege estrih je potrebno zaštititi od prebrzog površinskog isušivanja do kojeg može doći uslijed djelovanja sunca ili vjetra kod otvorenih prostora. U tom je slučaju estrih potrebno prekriti, najbolje PE folijom. Tijekom sušenja potrebno je prozračivati prostor kako bismo višak vlage eliminirali iz njega. Ako se nakon ugradnje estriha u prostoru izvode i drugi završni radovi, poput žbukanja ili bojenja, povećava se relativna vlaga u zraku i tako usporava sušenje estriha. U procesu sazrijevanja potrebno je voditi računa da se estrih prekomjerno ne optereti te je potrebno poštivati vrijeme propisano za prohodnost i puno opterećenje estriha.

Kvalitetan estrih za dugotrajnu kvalitetu završne obloge

Namjena estriha priprema je kvalitetne podloge za završnu oblogu koja će dugotrajno služiti svom korisniku u skladu s očekivanjima koja su projektno zadana. Na trajnost utječu mnogi čimbenici poput pripreme podloge, izbora materijala, stručnosti ugradnje pa sve do njege površine, vremena sazrijevanja i sušenja prije nadogradnje.

Kako radovi vrlo često trebaju biti završeni u jako kratkim rokovima, uvijek je poželjno imati materijale koji će omogućiti skraćivanje rokova do polaganja završnih obloga, a upravo su specijalna veziva i industrijske (gotove) suhe mje- šavine te kemijski dodaci za izradu estriha provjerena rješenja koja će to i omogućiti.