DODATNA OPREMA

Koji god bili vremenski uvjeti, uvijek uživajte u svom bazenu.

ponuda

Dodatna oprema je dostupna na upit.

U asortiman dodatne opreme ulaze: pumpa, filter, grijač, pumpa za protustrujno plivanje, prekrivači za bazene, stepenice, lajneri, roboti za čišćenje, pribor za čišćenje te rubni kamen.