Copper Art i Silver Art su specijalne hidroizolacijske membrane s velikim udjelom pravih metalnih čestica bakra ili aluminija koje se ponašaju točno kao što bi to činili klasični metalni krovovi. Postavljene membrane s vremenom i kontaktom sa zrakom dobivaju istu karakterističnu patinu, dajući dojam da se radi o originalnom metalnom krovištu. Krovovi napravljeni od membrana Copper Art i Silver Art su potpuno vodonepropusni za razliku od bakrenih ili aluminijskih krovova koji zahtjevaju vrlo učinkovitu hidroizolaciju temeljnih slojeva krova.